Zásady ochrany osobních údajů

lis 18, 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vítejte na stránkách Stomatologie Mudr. Fridrich Brno. Závazek chránit Vaše osobní údaje je pro nás klíčový, a proto jsme pro Vás připravili tyto Zásady ochrany osobních údajů. V následujících odstavcích naleznete detailní informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údajy, jak je chráníme a jaká práva Vám v tomto ohledu přísluší. Rozumíme tomu, že Vaše důvěra je základní hodnotou a my si jí vážíme. Chceme, abyste se u nás cítili bezpečně a mohli se spolehnout na to, že s Vaší důvěrou nakládáme zodpovědně a s maximálním úsilím o ochranu Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Ve Stomatologii Mudr. Fridrich Brno se zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Sbíráme pouze ty informace, které jsou nutné pro poskytování našich služeb, například pro objednání na ošetření, komunikaci nebo fakturaci. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, zákonně a spravedlivě, vždy za účelem, pro který byly shromážděné, a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Použití a ochrana osobních údajů

K ochraně osobních údajů našich klientů přistupujeme s nejvyšší péčí. Používáme různé technické a organizační opatření pro zajištění ochrany Vašich dat proti neoprávněnému přístupu, ztrátě či zneužití. Naše systémy a postupy jsou průběžně aktualizovány a zdokonalovány tak, aby odpovídaly současným bezpečnostním standardům. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze osoby, které k nim musí mít přístup z důvodu poskytování našich služeb nebo z důvodu dodržování právních povinností.

Práva subjektu údajů

Jakožto klient naší stomatologické praxe máte řadu práv vztahujících se k ochraně Vašich osobních údajů. Mezi tyto práva patří právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních údajů, právo na výmaz údajů nebo právo na omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a právo na přenositelnost dat. K realizaci těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] a my se Vám budeme věnovat s patřičnou péčí.

Kontaktní informace

Pro veškeré otázky nebo obavy ohledně ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů poskytnutých na našich webových stránkách. Přímý kontakt na vlastníka webu je: Ondřej Novotný, Stodolní 8, 702 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: [email protected].

Napsat komentář