Ochrana osobních údajů

lis 18, 2023

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Společnost Stomatologie Mudr. Fridrich Brno bere ochranu osobních údajů velmi vážně a zavazuje se chránit soukromí svých pacientů a uživatelů webu. V této části naleznete rozsáhlé a podrobné informace o tom, jak a proč sbíráme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákony České republiky, zejména s nařízením GDPR. Chceme, aby naši pacienti měli jistotu, že jejich údaje jsou uchovávány bezpečně a používány transparentně.

Principy zpracování osobních údajů

Základní principy, které dodržujeme při zpracování osobních údajů, zahrnují zákonnost, spravedlnost a transparentnost. Vždy vás jasně informujeme o zpracování vašich údajů, neprovozujeme s vašimi údaji žádné nezákonné operace a dbáme na to, abychom údaje zpracovávali pouze pro oprávněné účely. Klademe důraz na minimalizaci shromážděných údajů a ukládáme je pouze po nezbytně nutnou dobu.

Práva subjektů údajů

Je vaším právem být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány a uchovávány, a kdo a za jakým účelem je může přijímat. Máte právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o jejich opravu či výmaz, a můžete se také v určitých případech proti jejich zpracování odvolat. Poskytnuté informace jsou vždy aktuální a snadno dostupné. Naše praxe dodržuje právní povinnosti vůči subjektům údajů a v případě potřeby nabízí asistenci a podporu v problematice správy osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana dat

Zajištění bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Implementovali jsme řadu technických a organizačních opatření, aby byla vaše data chráněna před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou či zneužitím. Naše systémy a procesy jsou pravidelně prověřovány a aktualizovány v souladu s nejnovějšími standardy ochrany údajů. Předávání údajů třetím stranám probíhá pouze za předpokladu, že existuje výslovný souhlas pacienta nebo zákonná povinnost.

Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky nebo požadavky ohledně ochrany a zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na majitele naší praxe, Ondřeje Novotného, na následující kontaktní údaje: Stodolní 8, 702 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: [email protected]. Jsme zde, abychom vám poskytli potřebnou asistenci a zajistili, že vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů nebudou nikdy porušena.

Napsat komentář