Podmínky služby

lis 18, 2023

Podmínky služby

Úvod

Vítejte na stránkách Stomatologie Mudr. Fridrich Brno. Naše internetové stránky a služby jsou poskytovány v souladu s následujícími podmínkami. Před použitím našeho webu doporučujeme pečlivě prostudovat Podmínky služby. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Podmínky se mohou čas od času měnit, a proto je vhodné pravidelně si Podmínky služby překontrolovat.

Poskytované služby

Stomatologie Mudr. Fridrich Brno poskytuje rozsáhlé stomatologické služby včetně preventivní péče, ošetření zubů a dentální hygieny. Snažíme se zajistit, aby naše služby byly poskytovány na nejvyšší možné úrovni s důrazem na odbornost, individuální přístup a spokojenost klientů. Všechny naše léčebné postupy a metodiky jsou v souladu s aktuálními zdravotními a stomatologickými standardy.

Práva a povinnosti klientů

Klienti mají právo na kvalitní a bezpečnou stomatologickou péči, poskytovanou s úctou k jejich osobě a jejich soukromým údajům. Klienti jsou povinni informovat poskytovatele péče o jakékoli změny v jejich zdravotním stavu a o případných alergiích nebo intoleranci na léky, aby byla léčba co nejbezpečnější a neúčinnější.

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů přikládáme velký význam. Všechny informace získané v průběhu poskytování služeb jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou bez souhlasu klientů poskytovány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky služby platí a jsou uplatňovány v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

Kontaktní informace majitele:
Ondřej Novotný
Stodolní 8, 702 00 Ostrava, Česká republika
Email: [email protected]

Napsat komentář